Skip to main content
Programmamanager & Management Consultant bij Leanent | rdv@leanent.nl | Biografie | Geschreven artikelen

Theory of constraints

Theory of constraints (TOC), uitgevonden door Dr. Eliyahu M. Goldratt, is in de wereld van lean management een cruciale strategie voor organisaties om output te maximaliseren en doorlooptijden te minimaliseren. Dit proberen zij te bewerkstelligen door zich te richten op de zwakste schakels in hun processen. Deze theorie een krachtig kader voor het vaststellen en beheren van de factoren die de prestaties beperken.

Wat is de theory of constraints?

De theory of constraints is een managementfilosofie waarbij een bepaalde benadering wordt gebruikt om de prestaties te verbeteren. Het idee is eenvoudig: elk complex systeem heeft een paar knelpunten die de algehele prestatie beperken. TOC zegt dat een organisatie veel efficiëntie en productiviteit kan verbeteren door deze knelpunten of “constraints” te vinden, aan te pakken en te optimaliseren.

Benieuwd naar het verbeteren van processen voor maximale efficiëntie? Bekijk dan eens onze aanpak in procesoptimalisatie. Ook helpen we bij het ontbreken van slagkracht of bij onvoldoende veranderkundige managementervaring, dan stappen we graag in met operationeel management.

theory of constraints
Theory of constraints - drie pijlers

De drie pijlers van Theory of Constraints

De Theory of Constraints is een managementfilosofie gericht op het maximaliseren van de prestaties van organisaties door zich te richten op de meest kritieke beperkingen die de prestaties van een systeem belemmeren. Deze benadering is gebaseerd op drie fundamentele pijlers: het stappenplan, het denkproces en throughput accounting. Elk van deze pijlers speelt een cruciale rol in het streven naar continue verbetering en efficiëntie.

5 Stappen om beperkingen op te sporen

De Theory of Constraints is een managementfilosofie gericht op het maximaliseren van de prestaties van organisaties door zich te richten op de meest kritieke beperkingen die de prestaties van een systeem belemmeren. Deze benadering is gebaseerd op drie fundamentele pijlers: het stappenplan, het denkproces en throughput accounting. Elk van deze pijlers speelt een cruciale rol in het streven naar continue verbetering en efficiëntie.

Het Stappenplan

Het stappenplan van Theory of Contraints omvat vijf stappen die organisaties moeten doorlopen om beperkingen te identificeren en te overwinnen:

  1. Identificeer de knelpunten of beperkingen: Het proces begint met het in kaart brengen van de beperkingen die de doorstroom van het systeem of een waardeketen vertraagd of stopt.
  2. Maak optimaal gebruik van de beschikbare bronnen binnen de gevonden beperkingen: Nadat de beperkingen zijn geïdentificeerd, is het zaak om deze zo efficiënt mogelijk te benutten. Hierdoor gaat er geen tijd of capaciteit van de beperkende factor verloren.
  3. Activiteiten synchroniseren met de beperkingen: Het is essentieel dat andere elementen in het proces de benutting van de beperking versterkt in plaats van verminderd.
  4. Verhoog de capaciteit van de beperkingen: Wanneer de beperkingen nog steeds niet verholpen zijn, is het zaak om te kijken naar het verhogen van de capaciteit van de beperkingen.
  5. Herhaal het proces: Wanneer een beperkende factor is verholpen, zal er een nieuw ontstaan. Begin daarom het proces opnieuw om continue verbetering te stimuleren

Het denkproces

Het denkproces binnen TOC helpt bij het analyseren en oplossen van de geïdentificeerde beperkingen. Dit vereist een logische benadering van probleemoplossing, vaak ondersteund door tools zoals het visgraatdiagram, waarmee de oorzaak van problemen systematisch kan worden onderzocht en aangepakt.

Throughput Accounting

Troughput accounting biedt een effectieve verzameling instrumenten voor financiële analyse die volledig aansluit bij de doelstellingen van de Theory of Constraints. Het stelt bedrijven in staat hun financiële administratie af te stemmen op het principe van beperkingenmanagement. Dit resulteert in betere en meer gerichte besluitvorming, wat leidt tot betere systeemeffectiviteit in het algemeen.

De bovenstaande drie pijlers van Theory of Constraint bieden een krachtig kader voor organisaties om knelpunten te identificeren en te elimineren, processen te stroomlijnen, en de operationele en financiële prestaties substantieel te verbeteren.

Theory of constraints stappenplan
Theory of constraints praktijk

Theory of constraints in praktijk

Een praktijkvoorbeeld van de Theory of Constraints in productieomgevingen toont aan hoe een kritieke machine de productiecapaciteit kan beperken. Door deze machine optimaal te benutten en af te stemmen op omliggende processen, verbetert de productie-efficiëntie aanzienlijk. Na analyse van de machine worden maatregelen getroffen om de efficiëntie te verhogen, zoals het optimaliseren van het onderhoudsschema en het beter reguleren van materiaalaanvoer. Deze aanpassingen verhogen de doorvoersnelheid en de totale output, wat resulteert in verhoogde productiviteit en efficiëntie.

Integratie TOC met andere lean methoden

Theory of constraints vormt een synergie met andere lean managementtechnieken zoals Six Sigma en Kaizen. Deze integratie leidt tot een holistische benadering van procesverbetering, waarbij niet alleen de meest kritieke beperkingen worden aangepakt, maar ook kleinere inefficiënties en variabiliteiten in processen worden geëlimineerd.

Veelgestelde vragen Theory of Constraints

Wat zijn voorbeelden van Theory of Constraints toepassingen in verschillende industrieën?

Theory of constraints wordt niet alleen in de productie gebruikt; het wordt ook gebruikt in gebieden zoals gezondheidszorg, IT en dienstverlening. TOC kan bijvoorbeeld de doorstroming van patiënten in de gezondheidszorg verbeteren door knelpunten in de beschikbaarheid van apparatuur of medisch personeel te identificeren en aan te pakken. Het kan in IT zijn om vertragingen in softwareontwikkeling te voorkomen.

Hoe wordt Theory of Constraints geïntegreerd met andere lean managementtechnieken?

Door hun unieke focus werken Theory of Constraints, Six Sigma en Kaizen samen. Six Sigma richt zich op het verminderen van variatie en het verbeteren van kwaliteit, Kaizen richt zich op continue kleine verbeteringen en TOC identificeert de grootste beperkingen van een systeem. Ze vormen een effectieve combinatie om de algehele procesverbetering te ondersteunen.

Wat zijn de praktische verschillen tussen Throughput Accounting en traditionele kostenrekening?

In tegenstelling tot traditionele kostenrekeningen richt throughput accounting zich op het maximaliseren van de doorvoer (de omzet min de direct variabele kosten). Door de nadruk te leggen op het optimaliseren van de doorvoer bij de grootste beperkingen, helpt throughput accounting bedrijven bij het nemen van beslissingen die de werkelijke winstgevendheid verhogen.

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Managing Partner