Skip to main content

Overheid

Binnen de overheid is Leanent primair actief bij lagere overheden, zoals gemeenten, waterschappen en woningcorporaties. In totaal hebben we zo meer dan 100 inspirerende cases ontwikkeld, waaronder ook mooie trajecten in de (geestelijke) gezondheidszorg en het onderwijs.

Met onze achtergrond en expertise leveren we een relevante bijdrage binnen de overheid door processen te vereenvoudigen, veranderopgaven gestructureerd uit te voeren en focus op kerntaken aan te brengen in teams.

Deze activiteiten zijn voor ons een belangrijke motivator om bij te dragen aan de overheid. Zo willen we graag helpen het verschil te maken en er mede voor zorgen dat publiek geld, tijd en middelen gaan naar die zaken waar ze voor bedoeld zijn.

De vele transitieopgaven en de actuele verbeternoodzaak in het Sociale Domein, de Ruimtelijke Ordening (zoals de Omgevingswet) en tal van andere beleidsterreinen die veelal van groot maatschappelijk belang zijn, vragen om effectief programmamanagement, snel schakelen, voortvarend organiseren, redeneren vanuit waarde en behoefte, het reduceren van regeldruk en een ‘getting-things-done’ aanpak. Niet alleen in crisissituaties, maar juist ook in het plezierig en gericht doorontwikkelen van processen, teams en samenwerkingsverbanden.

Leanent_opdrachtgevers_overheid_header_2
Leanent_opdrachtgevers_overheid_sfeer

Typische uitdagingen

 • De organisatie beter later presteren
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Optimale dienstverlening
 • Complexe verander-vraagstukken
 • Bedrijfsvoering versterken
 • Disciplines beter laten samenwerken
 • Processen optimaliseren
 • Projectmatig werken
 • Werkdruk verlagen
 • Klaar zijn voor verander-opgaven

Klantcases

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op

Joost

Manager Publieke Sector