Skip to main content

Flow in Lean management

In de wereld van Lean management is ‘flow‘ een kernconcept dat de efficiëntie en effectiviteit van processen in verschillende industrieën aanzienlijk kan verbeteren.

Voor een zo effectief mogelijk gebruik van productiefaciliteiten, het realiseren van optimale operationele resultaten en de mogelijkheid te kunnen schakelen in volume, is een optimale opzet van de lay-out en order- en materiaalflow een voorwaarde. De noodzaak om hiermee aan de slag te gaan, kan voortkomen uit achterblijvende operationele en financiële resultaten, groeiambities, uitbreidings- en nieuwbouwplannen of  de uitwerking van een nieuwe operationele strategie. Zowel bij nieuwbouw als uitbreidingsvraagstukken helpt een ‘green field focus’ bij het creëren van de optimale fabriek.

Neem contact op
Flow in lean
Flow optimalisatie

De optimale lay-out

Vaak blijkt een significante volumegroei binnen bestaande faciliteiten mogelijk. Voor de (her)inrichting wordt o.a gebruikt gemaakt van de Lean principes en methoden om een optimale lay-out te realiseren. Met een team van professionals doen we een heldere quick scan en houden we gerichte brainstormsessies, specifiek voor de situatie binnen jouw organisatie. Op basis daarvan maken we de consequenties voor gebouw en inrichting inzichtelijk en leggen zo kansen bloot voor directe verbetering. Daarmee geven we een objectief advies over de nodige veranderingen en aanpassingen. Ondersteuning bij de realisatie leveren we graag in de vorm van programmamanagement.

Wat is Flow?

Flow staat synoniem voor continue doorstroming. We spreken van Flow wanneer de goederen of materialen tijdens de productie als het ware door het proces stromen. Het idee is om werk door het systeem te laten stromen met zo min mogelijk wachttijden, onderbrekingen, defecten of overschotten. Flow in lean is essentieel voor het verminderen van verspilling en het verhogen van de waarde voor de klant.

Wat is One Piece Flow?

De meest extreme vorm van Flow is het zogenaamde One-Piece Flow (enkelstuks doorstroming). In dit geval bestaat elke batch uit één product of onderdeel. Dit product ligt niet te wachten en wordt constant bewerkt. Een voorbeeld van een One-Piece Flow is een lopende band met een vast aantal producten of bewerkingsstations, waarbij het product dat gemaakt wordt altijd in beweging is; van begin tot eind.

Wat is flow
Lean management voordelen

Wat zijn de voordelen van Flow in Lean?

Uitgangspunten van Flow zijn doorlooptijdverkorting en het reduceren van voorraden. Elk stuk individueel werk blijft in beweging. Des te korter het werk blijft wachten, des te korter is de doorlooptijd. Daarnaast voorkomt een goede flow voorraadvorming tijdens het voortbrengingsproces.

  • Vermindering van verspilling: door het elimineren van wachttijden en overproductie.
  • Verhoogde flexibiliteit: Snellere reactie op klantbehoeften en marktveranderingen.
  • Verbeterde kwaliteit: continue processen helpen fouten sneller te identificeren en te corrigeren.
  • Kostenbesparing: efficiënter gebruik van middelen leidt tot lagere operationele kosten.
  • Hogere klanttevredenheid: snellere levering en betere kwaliteit verhogen de tevredenheid van de klant.

Voorbeelden van Flow in de praktijk

Flow wordt in de praktijk in meerdere sectoren en industrieën toegepast om het proces te verbeteren en verspilling tegen te gaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de productie- of voedselindustrie, maar ook aan de gezondheidszorg.

Flow in de productie-industrie

In fabrieken wordt flow gebruikt om de doorlooptijd van producten te minimaliseren. Bijvoorbeeld, in een autofabriek, bewegen componenten zoals carrosserieën, motoren en interieurs gestroomlijnd door de assemblagelijn. Dit zorgt ervoor dat elke fase van de montage soepel overgaat in de volgende, waardoor de tijd tussen de start van de productie en het eindproduct aanzienlijk wordt verminderd.

Flow in de gezondheidszorg

Ziekenhuizen passen flow-principes toe om patiëntenzorg efficiënter te maken. Dit kan betrekking hebben op de manier waarop patiënten door verschillende afdelingen (zoals de spoedeisende hulp, radiologie, en operatiekamers) worden geleid, met als doel de wachttijden te verminderen en een snellere en betere zorg te bieden.

Leanent_home_opdrachtgever_industrie
Continue flow

Just-in-time Principe: Flow, Takttijd en Pull

Continue Flow is één van de drie componenten waaruit het concept ‘Just-in-Time’ bestaat. De andere twee zijn: ‘ Takttijd’ en ‘ Pull’. Het just-in-time principe is een sleutelcomponent van Lean management. Just-in-Time zich op het produceren van wat nodig is, wanneer het nodig is. Takttijd – de snelheid waarmee een product moet worden voltooid om aan de vraag van de klant te voldoen – helpt bij het vaststellen van een evenwichtige flow. Het pull-systeem, waarbij productie wordt aangestuurd door de vraag van de klant, ondersteunt just-in-time levering en minimaliseert overproductie.

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Harry

Harry

Managing Partner