Skip to main content

Lean management

Sterk (lean) management is een cruciale factor in iedere belangrijke organisatie-transitie. Lean management is baseert zich op het principe van de Lean filosofie: maximaliseren van de klantwaarde en minimaliseren van verspilling. Onze lean professionals helpen jouw organsatie graag op weg met het continu verbeteren van processen en het inzetten van een succesvolle lean management implementatie.

In de moderne bedrijfswereld, waar snelheid en efficiëntie steeds belangrijker worden, is het niet verwonderlijk dat ‘lean management‘ een steeds vaker gehoorde term is binnen verschillende sectoren. Maar wat is lean management precies? En hoe kan lean project management jouw organisatie helpen om processen te stroomlijnen en continue verbetering door te voeren? Leanent helpt jouw organisatie graag verder met het toepassen van lean management.

Neem contact op
Lean management
Lean project management

Wat is lean management?

Lean management is een systematische methode voor het elimineren van verspilling binnen een productieproces. Het legt hierbij de nadruk op het maximaliseren van de toegevoegde waarde voor de klant. Dit principe is ontstaan in de Japanse automobielindustrie in de jaren 90 bij bedrijven als Toyota. Sindsdien is lean management overgenomen door vele sectoren wereldwijd.

De kern van lean management wordt gevormd door vijf basisprincipes, oorspronkelijk bedacht door James P. Womack en T. Jones:

  1. Waarde definiëren: het begint met het begrijpen van wat de klant precies waardevol vindt. Alles wat niet bijdraagt aan deze waarde wordt beschouwd als overbodig.
  2. De waardestroom in kaart brengen: dit principe richt zich op het identificeren van alle stappen in het proces en het verwijderen van wat niet waarde-toevoegend is.
  3. Flow creëren: na het verwijderen van verspilling wordt het proces zodanig georganiseerd dat de werkzaamheden vloeiend en zonder onderbrekingen verlopen.
  4. Pull: producten worden pas gemaakt als er vraag naar is, wat overproductie voorkomt en dus verspilling vermindert.
  5. Perfectie nastreven: lean management is een continu proces waarbij er altijd gezocht wordt naar verbeteringen.

De voordelen van lean management

De implementatie van lean management binnen een organisatie vereist niet alleen een verandering in processen, maar ook een cultuurverandering. Medewerkers moeten worden opgeleid en overtuigd van de voordelen van lean werken. Leiderschap is hierin cruciaal; zij moeten het voortouw nemen in het toepassen van lean principes en het team motiveren om continu te zoeken naar verbeteringen.

Bij een succesvolle implementatie van lean project management zijn er tal van voordelen te behalen. Dit zijn onder andere:

 • Hogere klanttevredenheid door focus op waardecreatie;
 • Lagere kosten door het elimineren van verspilling;
 • Betere kwaliteit van producten of diensten;
 • Verhoogde flexibiliteit en snellere reactietijd op veranderingen in de markt;
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers.
Lean management voordelen
Lean management aanbod

Welke vormen van lean management biedt Leanent?

De lean management expertises die we voor onze opdrachtgevers bieden zijn onder meer programma management, lean operationeel management en lean leiderschapsontwikkeling. Voor al deze vormen van lean management bieden we ondersteuning en kunnen we ook actief meehelpen in de uitvoering.

Programma Management

We zorgen ervoor dat strategische doelen van uw bedrijf duidelijk worden uitgelegd en toegepast in de dagelijkse werkzaamheden. We stellen duidelijke plannen op om uw bedrijf te helpen verbeteren, ondersteunen bij specifieke projecten om zaken beter aan te pakken en zorgen ervoor dat de resultaten van deze veranderingen goed worden bijgehouden en verbeterd.

Lean Operationeel Management

Heeft uw bedrijf tijdelijk meer kracht nodig op het gebied van het dagelijks leiden van de werkzaamheden, of mist u de ervaring in het doorvoeren van veranderingen? Dan springen wij graag bij. Bijvoorbeeld in de rol van Operations Manager, Operations Director of (interim) CFO.

Lean Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling is in een veranderingstraject, naast het inzetten van de juiste tools en methodes, het belangrijkste speerpunt in veranderingstrajecten. In het leiderschapsprogramma leren management en teamleiders een goede theoretische basis en behulpzame lean management tools. Vervolgens richten we ons op het coachen van het gewenste gedrag.

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Harry

Harry

Managing Partner