Skip to main content

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie is het verbeteren van bedrijfsprocessen voor maximale efficiëntie en effectiviteit. Altijd met oog voor de klant, de medewerker en de organisatie. Op basis van de al meer dan 20 jaar bewezen Leanent verbetermethodiek begeleidt Leanent managers en teams bij het verbeteren van efficiëntere werkprocessen. Door vanuit verschillende disciplines te werken aan een gezamenlijk doel, worden in korte tijd zowel heel concrete procesresultaten als belangrijke teamresultaten geboekt.

Leanent voert procesoptimalisatie door op de gehele keten, ‘end-to-end’ van klant tot klant. Of het nu gaat om complexe supply chains, administratieve processen of projecten: samen efficiënter werken geeft energie en effect. Uitzoomen, anders kijken, spelregels veranderen en samen de best bekende manier vaststellen. Een nieuw niveau als springplank voor effectief continu verbeteren. Zowel in de in maakindustrie, dienstverlening als andere sectoren zoals de zorg en de bouw.

Neem contact op
Leantent_procesoptimalisatie_hero
Leantent_procesoptimalisatie_sfeer-2

Hoe pakken wij lean procesoptimalisatie aan?

Met procesoptimalisatie werken we aan het realiseren van een zo kort mogelijke doorlooptijd met behoud of verhoging van kwaliteit. Dit doen we vanuit Lean principes zoals gestandaardiseerde werkmethoden, flow, pull en continu verbeteren. De aanpak die wij hanteren voor procesoptimalisatie is succesvol gebleken in elk type proces binnen alle denkbare branches.

In onze aanpak voor procesoptimalisatie werken we naar het gestructureerd oplossen van onderliggende problemen. We doen dit door met procesoptimalisatie modellen als Value stream mapping, small group activities, Kaizens en 8-step problem solving. Deze verschillende methodologieën helpen om ogenschijnlijk complexe vraagstukken terugbrengen naar eenvoudige oorzaak-gevolg relaties. Door procesoptimalisatie op deze manier aan te pakken, ervaren teams dat veel verbetering in de eigen invloedsfeer ligt.

Stappen voor een succesvolle procesoptimalisatie

Bij het optimaliseren van processen is het goed om een aantal stappen te doorlopen. Hiermee kun je zeker zijn van een doelgerichte aanpak en het maximaliseren van de impact.

1. Selectie van het proces
Selecteren van de processen die het meeste impact hebben op de organisatie en het meeste potentieel bieden voor verbetering.

2. Beschrijven of visualiseren
Nadat de belangrijkste processen zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het gedetailleerd beschrijven of visualiseren van deze processen. Dit kan door middel van stroomdiagrammen zoals het visgraatdiagram.

3. Analyseren van knelpunten
De analyse omvat het identificeren van stappen die onnodige vertragingen veroorzaken of stappen die vaak tot fouten leiden. Tijdens deze fase is het belangrijk om data te verzamelen over de huidige prestaties van het proces, zoals doorlooptijden, kosten en kwaliteitsindicatoren.

4. Procesoptimalisatie
Na het identificeren en implementeren van verbeteringen, is het belangrijk om de prestaties van het proces te blijven monitoren en regelmatig te herzien. Dit zorgt ervoor dat het proces blijft voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie en haar klanten.

Leanent_procesoptimalisatie_header_2
Leanent_procesoptimalisatie_header_2

Procesoptimalisatie volgens Lean of Six Sigma

Bij procesoptimalisatie volgens Lean of Six Sigma benaderingen, draait het allemaal om het maximaliseren van efficiëntie en effectiviteit. Lean en Six Sigma hebben beide een unieke focus en methodologie.

Lean procesoptimalisatie: Lean richt zich op het elimineren van verspilling in processen, het standaardiseren van werkmethoden en het stimuleren van een continue productiestroom, gedreven door klantvraag. Continu verbeteren, of Kaizen, speelt een centrale rol in Lean.

Six Sigma procesoptimalisatie: Six Sigma focust op het verminderen van variabiliteit en het verbeteren van kwaliteit met statistische methoden en de DMAIC-aanpak (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), strevend naar minimale defecten.

Stappen voor een succesvolle procesoptimalisatie

Procesautomatisering is een onderdeel van procesoptimalisatie. Procesautomatisering verwijst naar het gebruik van technologie om handmatige stappen in een bedrijfsproces te vervangen door geautomatiseerde systemen. Dit verhoogt de efficiëntie en kan aanzienlijk bijdragen aan kostenbesparingen. Procesautomatisering maakt vaak gebruik van softwaretoepassingen, AI, en robotica om taken uit te voeren die anders door mensen zouden worden gedaan.

Procesautomatisering wordt bijvoorbeeld in de industrie toegepast bij een geautomatiseerde verpakkingslijn in een voedselfabriek. In het traditionele proces zouden werknemers handmatig voedselproducten sorteren en verpakken. Met procesautomatisering wordt deze verpakkingslijn uitgerust met geavanceerde machines en robots. Deze machines kunnen automatisch verschillende soorten voedselproducten detecteren en ze vervolgens nauwkeurig in de juiste verpakkingen plaatsen.

Procesautomatisering

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Managing Partner