Skip to main content

Procesoptimalisatie

Heldere, slimme en goedwerkende processen zijn de basis voor verbeteren. Betrouwbaar, stabiel, overzichtelijk en slagvaardig. Waar het werk letterlijk in flow doorheen stroomt.

Op basis van de Leanent verbetermethodiek begeleiden we teams actief bij het verbeteren van hun eigen werkprocessen en procesoptimalisatie. Door vanuit verschillende disciplines te werken aan een gezamenlijk doel, worden in korte tijd zowel heel concrete procesresultaten als belangrijke teamresultaten geboekt.

Dat doen we door de gehele keten ‘end-to-end’ van klant tot klant. Of het nu gaat om complexe supply chains, administratieve processen of projecten: samen slim organiseren geeft energie en effect. Uitzoomen, anders kijken, spelregels veranderen en samen de best bekende manier vaststellen. Een nieuw niveau als springplank voor effectief continu verbeteren.

Overzicht, inzicht en transparantie maken het mogelijk effectief te sturen op gewenste effecten en resultaten. Zo wordt verbeteren doelgericht en motiverend om aan bij te dragen.

Leantent_procesoptimalisatie_hero
Leantent_procesoptimalisatie_sfeer-2

Procesoptimalisatie: onze aanpak

Vanuit de Lean principes, gestandaardiseerde werkmethoden, flow, pull en continu verbeteren werken we aan het realiseren van een zo kort mogelijke doorlooptijd mét behoud of verhoging van de kwaliteit. Deze aanpak is toepasbaar op elk type proces binnen alle denkbare branches.

In onze aanpak werken we gefocust met teams in korte sessies naar het gestructureerd oplossen van onderliggende problemen. Value stream mapping, small group activities, Kaizens en 8-step problem solving zijn voorbeelden waarmee we samen ogenschijnlijk complexe vraagstukken terugbrengen naar eenvoudige oorzaak-gevolg relaties. Zo ervaren teams dat veel verbetering in de eigen invloedsfeer ligt.

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Eigenaar