Skip to main content

Wat is Scrum?

De betekenis van Scrum

Scrum is één van de meest bekende raamwerken binnen Agile werken. Bij Scrum werk je in teams die in korte sprints van vaak één tot vier weken werken. Aan het begin van elke sprint wordt een planningssessie gehouden, waarin de prioriteiten worden vastgesteld en de taken worden verdeeld. Hierbij wordt aan het einde van zo’n sprint een werkend product of dienst afgeleverd. Na een succesvolle sprint is er ruimte voor feedback, die weer wordt meegenomen in een opvolgende Scrum sprint. Deze manier van werken zorgt voor een zeer flexibele en adaptieve manier van werken.

Wat is Scrum
Scrum team

Waaruit bestaat een Scrum team?

Binnen een Scrum team zijn er diverse rollen met verschillen taken en verantwoordelijkheden. Een volledig Scrum team bestaat uit: een Scrum master, product owner en het ontwikkelteam.

Scrum master

De Scrum master binnen het team is één persoon die het volledig Scrum proces faciliteert. Hij of zij moet ervoor zorgen dat het ontwikkelteam zijn werk kan blijven doen en werkt zelf niet actief mee. Een Scrum master zorgt er enkel en alleen voor dat het proces goed verloopt en heeft een helikopterview op het gehele proces. Daarnaast leidt hij mensen op in het Scrum denken en heeft hij een coachende rol.

Product owner

De product owner binnen een Scrum team is de ‘eigenaar’ van het gewenste product of dienst. Net als de Scrum master neemt hij niet actief deel in het maken van het product, maar geeft hij eerder een visie over het gewenste resultaat. De product owner maakt ‘user stories’ die richten geven aan hoe het eindproduct eruit moet komen te zien. Dit doet hij door te praten met stakeholders en gebruikers in de markt.

Ontwikkelteam

Het ontwikkelingsteam is een zelfsturend team waarin iedere deelnemer gelijkwaardig is. Meestal bestaat een ontwikkelteam uit drie tot negen personen die ieder hun eigen expertise hebben. Voordat het ontwikkelteam aan de slag gaan met een sprint worden de user stories besproken met de product owner.

Events in een sprint

Om het vergaderen binnen een sprint zoveel mogelijk te minimaliseren, wordt er bij Scrum gebruik gemaakt van events. Deze vier Scrum-events zijn essentieel voor het succesvol implementeren van de Scrum-methodologie en dragen bij aan het continue verbeterproces van het team en het project.

1. Sprint planning

Tijdens de sprint planning wordt besloten wat er in de komende sprint wordt gedaan en wordt een sprintdoel vastgesteld. Het team kiest samen met de product owner de items uit de sprint backlog die in de sprint worden opgenomen.

2. Daily stand-up

Dit is een dagelijkse, korte bijeenkomst waarin het team de voortgang bespreekt. De Daily Stand-Up duurt maximaal 15 minuten.

3. Sprint review

Aan het einde van de sprint wordt de sprint review gehouden. Tijdens de sprint review presenteert het team het werk dat tijdens de sprint is voltooid aan de product owner en andere stakeholders. Het is een moment om feedback te verzamelen en samen te bespreken wat er goed ging en wat er beter kan.

4. Sprint retrospective

Na de sprint review, maar voordat de volgende sprint planning, vindt de sprint retrospective plaats. Tijdens deze bijeenkomst reflecteert het team op de afgelopen sprint en bespreekt wat er beter kan. Het doel is om continue verbetering te realiseren binnen het team en het Scrum-proces.

Agile werken
Leanent_agile_scrum_workshop_hero

Agile en Scrum

Agile en scrum zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar niet geheel hetzelfde. Agile is een bepaalde mindset in flexibel werken en wordt toegepast in markten waarin veel verandering optreedt. Scrum is het populairste raamwerk dat gebruikt wordt binnen het Agile gedachtegoed. Scrum werken is dus een onderdeel binnen de bredere filosie van Agile.

Scrum en Kanban

Zowel Scrum als Kanban zijn Agile methodieken die flexibiliteit en klantgerichtheid voorop stellen. Ze streven naar een efficiënter werkproces, en betere samenwerking binnen teams. Waar Scrum en Kanban echter in verschillen is dat Scrum werkt met vaste sprints van twee tot vier weken, en Kanban werkt zonder vaste tijdsperiodes. Ook zijn er binnen Kanban geen vaste rollen in het team en kan er op ieder moment van het proces een nieuwe taak worden toegevoegd.

Agile scrum workshop: ga zelf aan de slag!

Met de Agile Scrum workshop van Leanent ga jij samen met jouw team of organisatie een uitdagend doel realiseren. Tijdens deze Agile workshop ervaar je de kracht van Scrum-technieken en worden de rollen binnen een Scrum team uitgelegd. Verder geven we je inzicht in de mogelijkheden van Scrum en ben je aan het einde van de workshop in staat om dit toe te passen in de praktijk. Wil jij aan de slag met deze workshop? Meld je dan hieronder aan!

  Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

  Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

  Neem contact op
  Leanent_CTA_Robert

  Robert

  Managing Partner