Skip to main content
Programmamanager & Management Consultant bij Leanent | rdv@leanent.nl | Biografie | Geschreven artikelen

DMAIC

Het DMAIC model

Het DMAIC model is een gefaseerde en structureerde verbetermethodiek of probleemoplossingmethode die vaak gebruikt wordt in Lean (Six Sigma) verbeterprogramma’s. De letters in de afkorting staan elk voor een eigen fase in het model en komen van de Engelse woorden; Define, Measure, Analyse, Implement en Control.

Oorsprong van DMAIC

Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw werken organisatie en verbeterproffesionals aan de hand van de DMAIC methode. De methode is een directe afgelijde van de veel bekendere Deming circle met de welbekende Plan, Do, Check, Act cyclus. Sinds de jaren 50 wordt de DMAIC methode al tientallen jaar succesvol toegepast door Lean Six Sigma professionals wereldwijd.

Benieuwd naar onze Lean Belt opleidingen? Bekijk dan eens ons aanbod in bijvoorbeeld Lean Black Belt Opleiding of Lean Green Belt Opleiding.

Leanent_kaizen_events_sfeer_01
Leantent_consultancy_sfeer_02

Doelstellingen van DMAIC cyclus

Omdat verbeteren en probleemoplossen onlosmakelijk verbonden is met het toepassen van de Lean principes, geldt dit voor de DMAIC methode ook. Alhoewel DMAIC zeker niet de enige methode is om gestructureerd te verbeteren wordt de methode binnen de Lean community zeer breed, en met succes, toegepast. Andere verbetermethoden zoals Toyota Kata of 8-step-problem-solving kennen een aantal (nuance) verschillen maar worden ook gekenmerkt met een oorspong in de Deming circle.

Voordelen van Lean bij DMAIC

Één van de voordelen van het werken met DMAIC binnen Lean verbeterprogramma’s is het gestandaardiseerd oplossen van problemen. Door standaardisatie niet alleen toe te passen op de primaire processen van een organisatie maar ook op de verbeterprocessen, zullen procesverbeteringen sneller en effectiever gerealiseerd worden. Andere voordelen zijn de sterke focus op de klant bij zowel Lean als DMAIC, tools en technieken die in beide werelden worden gebruikt. Ten slotte zijn ook de focus op standaardisatie, borging en duurzame en meetbare resultaten (Implement en Control) als grote voordelen te beschouwen.

DMAIC en Six Sigma

Alhoewel het DMAIC model tegenwoordig wijdversprijd gebuikt wordt, koppelen mensen het DMAIC model in de regel uitdrukkelijk aan Six Sigma. Door de sterke focus van Six Sigma op het feiten- en datagedreven (Define en Measure)oplossen van (kwaliteits)problemen en de statistische benadering van Six Sigma passen beide methodieken uitstekend bij elkaar.

Lean workshop leanent
Leanent_ons_aanbod_header (1)

DMAIC methode: de vijf stappen

 

1. Define
In de define fase staat de probleembeschrijving centraal. Op welk probleem richten we ons? Waarom is dit een relevant probleem? Wat is de impact van het probleem op de klant, de medewerkers en de organisatie? Door het gezamenlijk beantwoorden van deze vragen creëren een helder, afgebakend en relevant probleem.

2. Measure
De tweede stap is de measure fase. Hierin gaan we op zoek naar relevante data en feiten die ons meer over het probleem kunnen vertellen. Hoe groot is het probleem? Hoe vaak komt het voor? Wanneer komt het voor? Wat is de frequentie en de impact van het probleem? Indien er geen basisinformatie over het probleem beschikbaar is kun je proberen dit te verzamelen.

3.Analyse
In de analyse fase gaan we op zoek naar de mogelijke grondoorzaken van het probleem. Door de grondoorzaak van een probleem vast te stellen garanderen we dat we tijdens de improve fase met de juiste verbeterinitatieven aan de slag gaan.

4.Improve
Tijdens de improve fase zoeken we naar de beste tegenmaatregelen die we kunnen vinden om het probleem weg te nemen en de (proces)resultaten te verbeteren. Door alle oplossingsrichten zorgvuldig af te wegen en tegenmaatregelen te testen vergroten we de kans op succes.

5. Control
De control fase kenmerkt zich door zich te richten op het breed implementeren van de gekozen oplossingsrichtingen. Door standaardisatie, zorgvuldige communicatie en het blijven monitoren van data en KPI’s voorkomen we een terugval en maken we duurzaam succes mogelijk.

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Managing Partner