Skip to main content

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing is in de snelle en competitieve markt van tegenwoordig niet alleen een concurrentievoordeel, maar zelfs een noodzaak geworden. Door middel van Lean Manufacturing zorg je voor een beweging naar meer efficiëntie. De methode is afkomstig uit het Toyota Production System uit de jaren ’50. Lean Manufacturing kan bedrijven transformeren door verspilling te minimaliseren en waarde voor de klant te maximaliseren.

Wat is Lean Manufacturing?

Lean manufacturing is een methode om verspilling in een productieproces te verminderen zonder de productiviteit te verminderen. Met verspilling wordt alles wat geen meerwaarde voor de klant heeft bedoeld. Dit gaat van onnodige voorraden tot overbodige procedures. Naast het streven naar het verminderen van verspilling, wordt er bij Lean Manufacturing ook gestreefd naar continue verbetering (Kaizen).

Lean Manufacturing
Kernpricinpes Lean Manufacturing

De vijf kernprincipe van Lean Manufacturing

Het Lean principe kan worden samengevat in 5 kernprincipes:

  • Waarde definiëren: Het is niet alleen belangrijk om de waarde vanuit het oogpunt van het bedrijf te definiëren, maar ook vanuit het oogpunt van de klant. Wat is de klant bereid om te betalen voor jouw product of dienst?
  • Value Stream MappingBij value stream mapping worden alle procesfases van de waarde stroom onderzocht, zodat alles wat geen meerwaarde heeft voor de klant, geëlimineerd kan worden.
  • Flow creëeren:  Vind manieren om de doorlooptijd te optimaliseren en barrières te elimineren. Hierdoor verloopt het hele proces soepel.
  • Optimalisatie: Productie wordt getriggerd door klantvraag, niet door voorspelde vraag. Dit principe wordt ook wel just-in-time genoemd. Hierbij worden voorraden en verspilling geminimaliseerd.
  • Streven naar perfectie: Voortdurende verbetering van processen en verwijdering van inefficiënties lijden tot perfectie.

Methoden bij Lean Manufacturing

In de praktijk gaat lean manufacturing verspilling tegen door gebruik te maken van verschillende methoden en technieken. Een aantal bekende voorbeelden hiervan zijn:

Just-in-time

Just-in-time is een strategie, die ervoor zorgt dat materialen op het moment dat ze nodig zijn worden geproduceerd en geleverd. Met Just-in-time worden voorraadhoudende kosten en verspilling geminimaliseerd. Dit vereist een nauwkeurige planning en samenwerking met leveranciers.

Kaizen (Continu Verbeteren)

Kaizen is een methode die werknemers aanmoedigt om continu verbeteringen aan te brengen. Door regelmatig kleine verbeteringen door te voeren in de manier van werken, kan een bedrijf aanzienlijke efficiencywinsten behalen.

5S Methode

Één van de meest bekende instrumenten uit de Lean toolbox is de 5S methode. Zoals voor vele Lean tools en technieken geldt, is 5S een instrument wat kan worden ingezet om verspillingen in processen te reduceren of zelfs te elimineren. Klanten kunnen hierdoor sneller en beter worden geholpen en het werk voor medewerkers wordt makkelijk, simpeler en prettiger.

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping is een methode om processtappen, informatie- en materiaalstromen binnen een waardestroom te visualiseren. Een waardestroom is een ander woord voor proces of een verzameling van activiteiten die nodig zijn om een bepaald product of een dienst te leveren. Denk hierbij aan de verschillende stappen die nodig zijn om een vrachtwagen te produceren, een vergunning te verlenen of een patiënt te helpen in de zorg.

Methoden voor Lean Manufacturing

Veelgestelde vragen over Lean Manufacturing

Hoe kan Lean Manufacturing bijdragen aan de financiële gezondheid van een bedrijf?

Lean manufacturing draagt op verschillende manieren bij aan de financiële gezondheid van een bedrijf. Door kosten te reduceren, efficiëntie en productiviteit te verbeteren, kwaliteit te verhogen, en flexibiliteit en werknemersbetrokkenheid te stimuleren, kunnen bedrijven hun winstgevendheid vergroten en hun concurrentiepositie versterken.

Hoe ondersteunt Lean Manufacturing een cultuur van continue verbetering binnen een organisatie?

Lean manufacturing ondersteunt een cultuur van continue verbetering door het implementeren van methoden en technieken die gericht zijn op voortdurende optimalisatie en betrokkenheid van werknemers. Door het bevorderen van Kaizen, 5S, empowerment van werknemers, visual management, gestandaardiseerd werk, probleemoplossing en training, kunnen organisaties een omgeving creëren die gericht is op continue groei en verbetering.

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van Lean Manufacturing en hoe kunnen deze worden overwonnen?

Het grootste obstakel dat wij zien bij het implementeren van Lean Manufacturing is weerstand van binnenin de organisatie en weerstand tegen verandering van processen of van de manier waarop altijd werd gewerkt. Deze problemen kunnen worden opgelost door duidelijk te communiceren over de voordelen van Lean, training aan werknemers te geven en Lean-principes geleidelijk toe te passen. De leiderschapsrol is ook van cruciaal belang bij het uitwerken van de Lean-filosofie en het ondersteunen van het personeel tijdens deze overgang. Hiervoor bieden wij ook een op maat gemaakt Leiderschapscoaching traject aan.

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Managing Partner