Skip to main content
Programmamanager & Management Consultant bij Leanent | rdv@leanent.nl | Biografie | Geschreven artikelen

5S Methode

Wat is de 5S methode?

Één van de meest bekende instrumenten uit de Lean toolbox is de 5S methode. Zoals voor vele Lean tools en technieken geldt, is 5S een instrument wat kan worden ingezet om verspillingen in processen te reduceren of zelfs te elimineren. Klanten kunnen hierdoor sneller en beter worden geholpen en het werk voor medewerkers wordt makkelijk, simpeler en prettiger. De 5S methode wordt vaak ingezet in fabrieksomgevingen maar is ook toepasbaar in kantooromgevingen én zelfs mogelijk in de digitale werkomgeving. Niet iedereen is onverdeeld positief over de 5S methode omdat het door sommigen wordt ervaren als ‘met elkaar een beetje schoonmaken’. Voor ons is 5S lean echter veel meer dan dat en vaak een belangrijk onderdeel bij het realiseren van zichtbare én voelbare veranderingen.

Wat is de oorsprong van de 5S methode?

5S komt voor uit de Management filosofie ‘Lean Manufacturing’ en refereert aan vijf Japanse woorden. Seiri (Scheiden), Seiton (Schikken), Seisō (Schoonmaken), Seiketsu (Standaardiseren) en Shitsuke (Standhouden). Voorbeelden van het gebruik van de 5S methode gaan tot wel honderden jaren terug. Bijvoorbeeld bij de productie van schepen in Venetië in de 16e eeuw of de assemblage van kanonnen in het Franse leger. Natuurlijk spraken de Italianen en Fransen nog niet over 5S-technieken maar de gelijkenissen tussen de toegepaste technieken en het moderne 5S zijn treffend. In de recente historie zien we dat vooral de automotive industrie (met name Toyota en Ford) 5S verder heeft ontwikkeld met als doel de werkplekorganisatie vergaand te optimaliseren.

Benieuwd naar onze Lean Belt opleidingen? Bekijk dan eens ons aanbod in bijvoorbeeld Lean Black Belt Opleiding of Lean Green Belt Opleiding.

Leanent_kaizen_events_sfeer_01
Kata continu verbeteren

Doelstellingen van het 5S model

Het doel van 5S is om de werkplek van medewerkers op een slimme manier in te richten. Als gevolg hiervan zal de productiviteit van een medewerker, werkcel of proces toenemen. Medewerkers hoeven bijvoorbeeld niet langer te zoeken naar materialen, informatie of gereedschappen. Daarnaast zijn alle benodigde hulpmiddelen beschikbaar op de werkplek waardoor beweging en transport worden geminimaliseerd. De variabiliteit (in kwaliteit en snelheid) tussen medewerkers zal afnemen als gevolg van gestandaardiseerde werkmethoden én er zal sprake zijn van meer rust, reinheid en regelmaat op de werkvloer. Ook de veiligheid zal toenemen doordat bedrijfsongevallen onwaarschijnlijker worden bij een nette en opgeruimde werkvloer. Dit is de reden dat er ook wel gesproken wordt over 6S, waarbij de laatste S voor ‘Safety’ staat.

Klik hier voor de volledige 5 stappen van het 5S model.

5S methode lean

Wat is Lean 5S?

Klanten stellen ons regelmatig de vraag wat de definitie van Lean is. Alhoewel het lastig is om de Lean filosofie in één zin te vatten sluiten wij ons graag aan bij de woorden van Taiichi Ohno (Japanse ingenieur en de grondlegger van het Toyota Production System).

“All we are doing is looking at the time line, from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing the time line by reducing the non- value adding wastes.”

5S is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden aan de reduceren van niet waarde toevoegende activiteiten of verspilling in een proces en daarmee onlosmakelijk verbonden aan Lean.

Voordelen van 5S methode bij een lean transformatie

‘Een werkplek om trots op te zijn!’ is misschien wel de belangrijkste reden om met 5S aan de slag te gaan. Andere voordelen van het toepassen van 5S zijn:

  • een veiligere werkomgeving en een hogere medewerkerstevredenheid;
  • een schone, overzichtelijke en veilige werkplek voor medewerkers;
  • gestandaardiseerde werkprocessen waardoor de output constant en voorspelbaar wordt;
  • minder verspilling in het proces waardoor de productiviteit omhoog gaat;
  • en betere benutting van de beschikbare ruimte waardoor ruimte bespaard wordt.

Daarnaast kan de zichtbare verandering van een 5S traject als driver van succesbeleving in een grootschalige transformatie werken. Medewerkers en leidinggeven zien en voelen de positieve effecten van 5S waardoor zij ook sneller geneigd zullen zijn mee te werken aan andere (noodzakelijke) veranderingen.

5S Methode voorbeelden

Zonder grote investeringen is het mogelijk veel te bereiken door het toepassen van de 5S methode. Dit geldt zowel voor de (maak-)industrie, kantooromgevingen als digitale omgevingen. Denk in kantooromgevingen bijvoorbeeld aan het logisch inrichten van kasten, het handig documenteren van dossiers en het handig opbergen van kantoorbenodigdheden. In de digitale wereld kan je vooral denken aan het slim inrichten van mappenstructuren in toepassingen zoals SharePoint of andere platforms. Zorg ervoor dat alleen actuele informatie beschikbaar is, maak de opbouw van de mappenstructuur zodat alles snel en makkelijk vindbaar is en spreek spelregels af over het beheer van de digitale omgeving.

Wat ons betreft is 5S onlosmakelijk verbonden aan Lean. Draagt het bij het optimaliseren van klant-, medewerkers- en organisatiewaarde én kan het de driver zijn om uw verandertraject van een kick-start te voorzien!

Lean workshop leanent

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Managing Partner