Skip to main content

Lean methode

Lean methode: de vijf stappen

Het verbeteren van productieprocessen volgens de Lean methode kenmerkt zich door het doorlopen van een vijftal belangrijke fases.

De Lean methode is onderdeel van Lean werken. Leer meer over Lean in ons artikel: Wat is Lean?

1. Bepaal de klantwaarde van het proces (Value)

De stem van de klant is leidend bij Lean. Goed in kaart brengen wie de klanten zijn en wat de klantverwachtingen van de afnemers van een product of dienst zijn is daarom key. Deze informatie ontbreekt echter vaak voor organisatie en medewerkers. Onderscheid maken tussen waarde-toevoegende activiteiten en verspillingen is daarmee erg lastig.

2. Breng de waardestroom (het proces) kaart (Value Stream)

Door gezamenlijk met vertegenwoordigers van alle relevante disciplines de waardestroom van een proces in kaart te te brengen (veelal van klantvraag tot de levering van een product of dient), zorg je voor een gemeenschappelijk en scherp beeld van alle processtappen, betrokken spelers, kansen en pijnpunten.

3. Creëer flow in het proces (Flow)

Het streven naar stromende klantvragen (flow) in een werkproces zorgt ervoor dat verschillende processtappen op elkaar afgestemd worden, buffers en tussen voorraden worden gereduceerd en interne doorlooptijden en levertijden voor de klant kunnen worden verkort. Daarnaast helpt de focus van het reduceren van wachttijden (stilstaande klantvragen) bij het identificeren van verspilling en het verbeteren van het proces.

4. Implementeer een pull systeem (Pull)

Just-in-time levering van informatie en goederen zorgt ervoor dat medewerkers nooit informatie missen of misgrijpen maar dat zij tegelijkertijd ook geen (verstorende) voorraden, buffers of wachtrijen hebben. Het werken met een pull systeem zorgt ervoor dat een toeleverende stap in een proces (de interne leverancier) alleen kan leveren aan de ontvangende stap in een proces (de interne klant) op het moment dat daar ruimte en capaciteit beschikbaar voor is. Dit in tegenstelling tot een push systeem, waarbij werk wordt doorgegeven ongeacht of de opvolgende processtap daar klaar voor is, met vele verspillingen tot gevolg.

5. Streef naar continue verbetering (Perfection)

Het streven naar continu verbeteren en het inrichten van dagelijkse verbeter structureren zorgt er voor dat medewerkers en organisaties de status qua blijven uitdagen, afwijkingen en problemen snel en effectief oplossen en actief blijven verbeteren. Het stapsgewijs verbeteren kenmerkt zich door het toepassen van de PDCA techniek (plan-do-check-act).

Leanent_kaizen_events_sfeer_01

Benieuwd waarmee we je kunnen helpen? Laten we een kop koffie drinken!

Wij zijn benieuwd naar de uitdagingen, verhalen en ambities van jouw organisatie. We vinden het inspirerend en motiverend om hierover met je te sparren. Wie weet kunnen we je verbinden aan organisaties die voor jou relevant zijn. Hoe dan ook delen we graag onze ervaringen en inzichten, kansen en lessen uit de praktijk.

Neem contact op
Leanent_CTA_Robert

Robert

Managing Partner