Een terugblik op de aanpak, de moeilijke momenten én de gerealiseerde resultaten.

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking tussen Boschman en Leanent gaat Boschman door in het (verder) realiseren van haar groeiambities. In dit artikel blikken Eef Boschman (Managing Director, Boschman Advanced Packaging Technology) en Rogier de Vries (Partner, Leanent) terug op de sleutelmomenten van de afgelopen 18 maanden en reflecteren zij op de gekozen aanpak, uitdagingen én hoogtepunten.

Boschman Advanced Packaging Technology is een hightech, engineering gedreven, internationaal bedrijf met HQ in Duiven dat zich richt op geavanceerde micro assembly oplossingen voor de halfgeleider- en elektronica-industrie en is gespecialiseerd in de ontwikkeling en levering van geavanceerde transfer molding en sintering systemen voor de Power / Automotive markt.

Gedreven door de wereldwijze energietransitie zijn Boschman en Leanent in september 2022 met elkaar in gesprek gegaan met de centrale vraag; hoe zorgen we dat we er als organisatie zowel operationeel als organisatorisch klaar voor zijn om (veel) meer en (veel) sneller te gaan leveren aan onze klanten?

De aanpak – De organisatie in beweging brengen én houden

Tijdens een zorgvuldige voorfase met het gehele management team hebben we besloten het verbeterproject te starten met een vijfdaagse quickscan. Op deze manier maken we gefundeerde keuzes waar we in de organisatie moeten starten met verbeteren. In deze quickscan hebben we gezamenlijk de huidige situatie in kaart gebracht op het gebied van klantvragen, processen, aansturing & organisatie en houding & gedrag: wat zijn de voornaamste problemen én kansen die we zien? En hoe zitten alle medewerkers en managers in de wedstrijd?

Eef Boschman: “Tijdens de quickscan hebben jullie ons echt een spiegel voorgehouden over de toestand van de situatie destijds. Dit zorgde voor een gezamenlijk besef; shit, het moet nu echt anders!”

Na het creëren van dit gezamenlijke vertrekpunt hebben we stap voor stap de gehele organisatie meegenomen in onze ambitie en de beoogde verandering. Aan de hand van meerdere kick-off dagen is de veranderambitie met medewerkers en leidinggevenden gedeeld en hebben we iedereen op een hele pragmatische manier laten ervaren wat de kracht van Lean en écht samen verbeteren is.

Eef Boschman: ”De kick-off met de Lego Workshop was zo sterk in de basis, de inzichten die we hier hebben opgedaan hebben ons het hele traject geholpen. Wat ik mooi vind; 90% van de mensen heeft hier aan meegedaan, enorm waardevol.”

Direct na de kick-off workshops zijn we gestart met het gericht werken aan tijdens de quickscan gekozen verbeterthema’s. Multidisciplinaire teams kwamen wekelijks onder begeleiding van een Leanent consultant samen om te werken aan onderwerpen als procesoptimalisatie, product- en processtandaardisatie, planning, KPI’s, onderhanden werkreductie en doorlooptijdverkorting.

Eef Boschman: “De focus op de waardestroom van ‘Sales’ tot en met ‘Service’ was de juiste. We hebben echt bewustwording gecreëerd bij de mensen dat we samen een keten vormen. Kwaliteit begint aan de voorkant bij Sales. Samenwerking, kwaliteit en snelheid bereik je alleen met elkaar. Er is discipline gekomen in het zorgvuldig overdragen van informatie en materiaal naar de volgende stap. Hier hebben de overdrachtsafspraken erg bij geholpen. Ook de focus op product- en processtandaardisatie en het juist gebruiken van afdelings- en organisatieplanningen heeft ons veel gebracht. En als iets nu niet in één keer goed gaat valt dit direct op, praten we er samen over én volgt er een actie.”

De moeilijke momenten – Winnen zonder elkaar te verliezen

Tijdens het verbeterproject is zeker niet alles vanzelf gegaan. Regelmatig was het lastig om met elkaar de afgesproken planning te handhaven of lukte het betrokken collega’s niet om een actie op te pakken. Dit werd besproken in projectteam meetings.

Eef Boschman: “Het was zeker niet altijd prettig voor iedereen maar de standvastigheid vanuit Leanent op de doelstellingen, aanpak en afgesproken acties heeft absoluut geholpen. Soms zorgde dit ook voor een gezonde spanning tussen Boschman en Leanent als het toch anders liep dan gepland of gehoopt. Samen dan het gesprek aangaan en de balans zoeken tussen ‘verbeteren’ en de ‘business runnen’ hielp dan enorm. Vergeet niet; we zijn in output meer dan verdubbeld het afgelopen jaar en we hebben daarnaast nog eens 2 nieuwe platforms ontwikkeld!”

Tijdens een traject als deze kom je er ook achter dat medewerkers en leidinggevenden het onderling niet altijd eens zijn, verschillend naar een situatie of oplossing kijken. We hebben allemaal andere profielen en karakters waardoor het soms tijd kost om elkaar te vinden.

Eef Boschman: “De consultants hebben ons echt vaak bij de hand genomen. Telkens weer terug naar de basis. Ook deelden ze actief kennis en ervaring vanuit andere organisaties uit de maakindustrie. Sommigen van ons werken hier al jaren, dan is het erg prettig een ander perspectief mee te krijgen”

De gerealiseerde resultaten – Zelfstandig verder

Na anderhalf jaar is er nu voldoende vertrouwen bij Boschman om zelfstandig verder te verbeteren. Mede als gevolg van een gefaseerde overdracht van de Leanent consultants naar de betrokken Boschman medewerkers en managers lopen verbeterinitiatieven de opvolging hiervan gewoon door.

Eef Boschman: “Het waren 18 intensieve maanden, maar er is ongelooflijk veel gebeurd als je de huidige situatie vergelijkt met anderhalf jaar geleden. Zijn we nu een perfecte Lean organisatie? Dat niet. Heeft er een cultuurwijziging plaatsgevonden? Absoluut! En tuurlijk zijn we er nog lang niet, we hebben nog een lange weg te gaan. Toch ben ik erg blij met de stappen die we hebben gezet en heb ik er vertrouwen in dat we zelfstandig de volgende stappen kunnen zetten. We snappen de tools en methoden en weten elkaar te vinden. Ik zou het zo weer over doen! In de tussentijd is onze productie meer dan verdubbeld en hebben we een mooie professionaliteitsslag gemaakt als organisatie, hier heeft het verbeterproject absoluut een mooie rol in gespeeld.”

“In de tussentijd is onze productie meer dan verdubbeld en hebben we een mooie professionaliteitsslag gemaakt als organisatie!”

– Eef Boschman, Managing Director, Boschman Advanced Packaging Technology