Lean in de zorg

Ons land kent uitstekende voorzieningen. Toch valt er nog een hoop te verbeteren. Denkt u bijvoorbeeld aan het verminderen van administratieve lasten, het verkorten van wachttijden en het verlagen van wachtlijsten. Prachtige uitdagingen met één gemene deler: de patiënt centraal. Lean blijkt zowel op organisatieniveau als in zorgprocessen een helpende filosofie te zijn. We kennen inmiddels prachtige cases binnen ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Maar ook binnen het sociaal domein op gemeentelijk niveau. De kern: goede, snelle zorg waarbij de patiënt centraal staat. Zorgprofessionals die weer kunnen doen waar ze voor zijn opgeleid; zorg verlenen.

reinier


Tip: bekijk hier een filmpje over de Lean reis van het verbeterteam.

Email

Contact

Adres:

LeanENT
Laan van Westenenk 739 b
7334 DL Apeldoorn
T: 055-538 55 70
E: info@leanent.nl