Lean in de zorg

Ons land kent uitstekende voorzieningen. Toch valt er nog een hoop te verbeteren. Denkt u bijvoorbeeld aan het verminderen van administratieve lasten, het verkorten van wachttijden en het verlagen van wachtlijsten. Prachtige uitdagingen met één gemene deler: de patiënt centraal. Lean blijkt zowel op organisatieniveau als in zorgprocessen een helpende filosofie te zijn. We kennen inmiddels prachtige cases binnen ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Maar ook binnen het sociaal domein op gemeentelijk niveau. De kern: goede, snelle zorg waarbij de patiënt centraal staat. Zorgprofessionals die weer kunnen doen waar ze voor zijn opgeleid; zorg verlenen.

Klantcase: Reinier de Graaf Gasthuis Delft

Het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis heeft zichzelf een geweldige uitdaging opgelegd voor haar patiënten van de Mammapoli: Vandaag bellen is uiterlijk morgen bij ons voor een volledige diagnose, behandelplan klaar & start behandeling. Een multidisciplinair team heeft vervolgens aan de hand van de Kata-methodiek alle bestaande conventies ter discussie gesteld. Er zijn zelfs spelregels met betrekking tot externe ketenpartners aangepast.


RDGG


Na slechts 6 maanden (!) lukte het al om de toegangstijd van gemiddeld 4 dagen terug te brengen naar maximaal 24 uur. 

Lean in de zorg werkt! Een prachtig voorbeeld van waardecreatie voor de patiënt


Tip: bekijk hier een filmpje over de Lean reis van het verbeterteam.

Email

Contact

Adres:

LeanENT
Laan van Westenenk 739 b
7334 DL Apeldoorn
T: 055-538 55 70
E: info@leanent.nl