Lean binnen de publieke sector


In de publieke sector zijn veranderingen aan de orde van de dag. De rode draad hierin wordt veelal gevormd door het verlangen om goede gemeentelijke dienstverlening te leveren zonder onnodige regeldruk. Daarnaast krijgen overheden te maken met veranderende samenwerkingsvormen met partners als gevolg van participatienoodzaak en worden processen, producten en dienstverlening verregaand gedigitaliseerd. Verder is er het verlangen om administratieve lasten te verlagen zodat er meer tijd aan de dienstverlening van de klant besteed kan worden. Deze ontwikkelingen in de publieke sector vragen in toenemende mate om heldere processen, herbezinning van de eigen rol, vergroting van de professionaliteit en niet in de laatste plaats het vergroten van het aanpassingsvermogen. Lean heeft al decennia lang bewezen hier een grote bijdrage in te kunnen leveren.
Meer informatie? Neem contact met ons op!

Email

Contact

Adres:

LeanENT
Laan van Westenenk 739 b
7334 DL Apeldoorn
T: 055-538 55 70
E: info@leanent.nl