Ga terug naar nieuws

Next generation Lean Gepubliceerd op 04/07/2019

De helft van de Nederlandse ondernemingen past Lean principes toe, maar slechts 5% in een volwassen stadium. Hoe is dat bij u? 

leanjourney

Onze ervaring is dat het fenomeen Lean nogal geframed wordt. En lang niet altijd op de juiste manier. In deze tijden van ‘fake news’ lijkt het erop dat er ook zoiets bestaat als ‘fake lean’. Is dat erg?

Ja en nee. Nee, want een management methode, of verbeterfilosofie, is een middel. Een middel om organisaties beter te laten functioneren. Ja, omdat de meeste organisaties veel potentie laten liggen, op meerdere vlakken. En dat vinden wij: ontzettend zonde. 

Als uw organisaties niet aantoonbaar iedere dag verbetert, is er geen sprake van ‘echt Lean’. Als u uw operationele en financiële resultaten niet significant hebt kunnen verbeteren, is er geen sprake van ‘echt Lean’. Nogmaals, de naam, de methodiek, het label is niet belangrijk. De resultaten tellen.

Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Thinking: het bestaat al decennia lang. Het fundament daarvan, de basisprincipes zijn oneindig houdbaar. Het mooie is dat het gedachtengoed, de methodieken en de accenten continu in ontwikkeling zijn. Een kleine opsomming:

  • Flow en onderhandenwerksturing: begrippen als Conwip, QRM, Polca zijn krachtig en essentieel voor operationele performance. Waarom passen zo weinig organisaties dit dan toe?
  • Het Lean-groei model van Jim Lippens: van 0D Lean naar 4D Lean, van de ‘platte besparingsmethode’ naar volledig engagement van je organisatie. De meeste organisaties komen niet voorbij 1,5D.... en juist dan is er nog minstens 200% verbetering mogelijk.
  • Flexibiliteit en wendbaarheid. ‘Agility’. Een zeer relevante ontwikkeling. En een gevolg van een juiste toepassing van Lean.
  • Optimaliseren én innoveren. Niet het één óf het ander, maar beide. Continu verbeteren van uw primaire activiteiten, maar zo nu en dan ook écht anders – een doorbraak. In denken, in processen, in technologie. Overigens is de benodigde creativiteit hiervoor trainbaar, blijkt uit onderzoek en weten wij uit ervaring.
  • Ontwikkelen van ondersteunend leiderschap: succesvolle, betrokken en aansprekende ‘sportcoaches’ die u helpen de wedstrijd te winnen.
  • Smart Industry: begrippen als ‘Smart Working’ en ‘Factory of the Future’ linken direct aan het Lean gedachtegoed. Mensen actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling én ontwikkeling van de onderneming. De optimale werkomgeving creëren. De fabriek als optimaal functionerende pitstraat, als showroom, als visitekaartje van uw onderneming.

Wat naast deze ontwikkelingen onveranderd blijft: de noodzaak voor goed functionerend ‘Operations management’. Een stabiele basis met duidelijke uitgangspunten en met helpende structuren, die mensen in staat stelt effectief te verbeteren. Met focus op wat echt waarde heeft. Flow, Pull, Perfection. Hoeveel orders gaan er foutvrij door uw organisatie?

‘Verbeteren en optimaliseren’ klinkt makkelijk. Maar het levert nogal eens de spagaat op. Terwijl de winkel open is, óók energie steken in de inmiddels vaak voelbaar noodzakelijke stappen. Vaak weet u dat al lang. Maar lukt het om uiteenlopende redenen niet om de verbeterslag te maken die zo gewenst is. Mogelijk herkent u zich in de volgende problematieken:

Planning
Het gebruik van verschillende systemen, over verschillende betrokkenen, met een grote tijdsinspanning, zonder een betrouwbare, stabiele productie-aansturing op basis van heldere spelregels en prioriteiten. Alles is belangrijk….

Engineering
Behoefte aan modularisatie en standaardisatie met behoud van een grote variëteit in eindproducten.

In- en externe logistiek
Een onvoldoende scherpe systematiek voor voorraadbewaking en bevoorradingsmethoden.

R&D
Trage productintroducties en productmodificaties, met alle gevolgen van dien.

Verbouw, uitbreiding, nieuwe fabriek? 
Vaak worden dit soort beslissingen op de verkeerde gronden gemaakt. Meer dan eens blijkt die uitbreiding of verhuizing niet nodig, en is er met de aanpassing van de bestaande faciliteiten veel meer mogelijk dan gedacht.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Gelijktijdig groeit er een nieuwe noodzaak om slim, effectief en betrokken te verbeteren. Vanuit de schaarste aan bekwaam (technisch) personeel, de behoefte niet te praten over, maar concreet inhoud te geven aan begrippen als ‘Industry 4.0’, het vooruitzicht van ‘een volgende crisis’. De succesvolle bedrijven anticiperen hierop.

Onze Lean experts begrijpen tegen welke problemen u aanloopt. Zij hebben zelf in uw schoenen gestaan en hebben omvangrijke Lean transities geleid in eindverantwoordelijke posities. Zij stellen die expertise graag beschikbaar voor andere ondernemers en brengen hun verbeterverslaving graag op u over.

Wij delen graag onze kennis, lossen samen met u problemen op en gidsen u op weg naar uw doelen. Door uw situatie te begrijpen, door structuur te bieden, door een beetje lucht te geven. Én vooral door de mouwen op te stropen.

Bewijslast? Wij brengen u graag in contact met ons netwerk.

We sparren graag een keer met u over uw problematiek, over uw doelen, uw vragen én mogelijke stappen om versnelling aan te brengen.

Email

Contact

Adres:

LeanENT
Laan van Westenenk 739 b
7334 DL Apeldoorn
T: 055-538 55 70
E: info@leanent.nl