Kaizen Events

De Kaizen methodiek leent zich uitstekend voor het gestructureerd en gecomprimeerd verbeteren van afgebakende onderwerpen. Kaizen betekent in het Nederlands vrij vertaald ‘veranderen naar beter’. Een Kaizen Event is bedoeld om binnen een kort tijdsbestek, met de juiste mensen, een significante verbetering te bereiken. Aan de hand van het 8-stappen probleemoplossing model van Toyota leren we professionals uit de praktijk gestructureerd te verbeteren om zo structureel verstoringen weg te nemen. Kaizen Events dragen door de focus op het weg nemen van verspillingen veelal bij aan kwaliteit, doorlooptijd en productiviteit. Daarnaast zien wij altijd een positieve verandering in houding & gedrag bij de teamleden die actief zijn betrokken in het verbeterproces.

Klantcase:

Begin 2019 hebben wij bij een organisatie in de publieke sector een tweetal Kaizen Events mogen begeleiden. Deze gemeente had grote moeite om aan haar eigen dienstverlening doelstellingen te voldoen. Klanten moesten vaak lang wachten, medewerkers ervoeren hoge werkdruk en de planning leek vaak een totaal andere wereld dan de praktijk. Gezien het grote aantal oorzaken en de wens om niet alleen maar symptomen weg te nemen maar in plaats daarvan de daadwerkelijke grondoorzaak te elimineren is gekozen voor de Kaizen Event aanpak.

Na een grondige intake zijn er 2 multidisciplinaire teams geformeerd welke elk met een afgebakend probleem aan de slag zijn gegaan. Het ene team heeft zich gefocust op de lange wachttijden voor klanten en het andere team op de planningsproblemen. Tijdens 5 sessies van een dagdeel, binnen 2 weken doorlooptijd, zijn de volledige 8 stappen van het gelijknamige probleemoplossingsmodel van Toyota doorlopen. Door het probleem het eerst echt goed te begrijpen en te onderbouwen met zowel cijfers als gevoel ontstond er een gedeeld en gezamenlijk vertrekpunt en urgentie om aan de slag te gaan. Om er zeker van te zijn dat we binnen 2 weken écht resultaat zouden boeken is er daarna zorgvuldig een doelstelling geformuleerd door het team zelf. Vol ambitie en energie is vervolgens gezocht naar de grondoorzaken die het gekozen probleem veroorzaakten. Als tegenmaatregelen zijn daarna aanpassingen gedaan met betrekking tot de communicatie naar de klant, het afspraaksysteem, onderlinge werkafspraken en spelregels en wordt er vanaf nu significant anders gepland! Stuk voor stuk getest tot deze naar wens konden worden geïmplementeerd en gerealiseerd. 

Zowel deelnemers als opdrachtgever waren verrast dat ze binnen een korte tijdsperiode in staan waren om zoveel verbeteringen te realiseren. Op naar de volgende Kaizens!


Email

Contact

Adres:

LeanENT
Laan van Westenenk 739 b
7334 DL Apeldoorn
T: 055-538 55 70
E: info@leanent.nl