Kata Coaching

De Verbeter Kata is een systematische routine om verbeteren te verankeren in de organisatiecultuur. De Coachings Kata is een techniek om medewerkers op ieder niveau de Verbeter Kata aan te leren, hen te ondersteunen en te stimuleren bij het dagelijks verbeteren. Het belangrijkste onderscheid is dat de Verbeter Kata zich richt op het primaire proces dat men wil verbeteren en de Coachings Kata zich richt op het verbeterproces. De Coachings Kata is een patroon om medewerkers, op elk niveau in de organisatie, de Verbeter Kata te leren en er voor te zorgen dat het hun manier van handelen en denken het verbeterproces stimuleert. De Coachings Kata wordt gezien als de sleutel in het creëren van een Lean-cultuur waar verbetering dagelijks plaatsvindt.

Email

Contact

Adres:

LeanENT
Laan van Westenenk 739 b
7334 DL Apeldoorn
T: 055-538 55 70
E: info@leanent.nl