• Lean Woordenboek

    Op deze webpagina kunt u zoeken op woorden en begrippen met betrekking tot Lean Manufacturing

Takttijd

Takttijd is een maatstaf voor het ritme of tempo van het werk in een proces. Takttijd wordt ook wel productieritme genoemd.

Meer informatie:
Het doel van Takttijd is om het ritme van de productie precies af te stemmen op de klantvraag.De Takttijd wordt als volgt berekend.

  • Takttijd = Beschikbare Productietijd / Klantvraag

Een voorbeeld:

  • De klant vraagt om 100 producten per dag. Er zijn 8 productie-uren per dag beschikbaar. 
  • De Takttijd wordt dan:
  • 8 uren / 100 producten = 0,08 uren = 4,8 minuten = 4 minuut en 48 seconden
  • Elke 4 min en 48 seconden moet een product gemaakt worden.

Alle activiteiten in het proces worden toebedeeld aan taakpakketten. Ieder takenpakket moet binnen de Takttijd afgerond worden. Indien takenpakket A eerder is afgerond dan B, dan wordt er gewacht tot de Takttijd voorbij is om te beginnen aan het volgende product.

Groot voordeel van Takttijdsturing is, dat het de voorspelbaarheid van het proces sterk vergroot. Op vaste intervallen worden producten afgeleverd. Daarnaast fungeert de Takkttijd als een richtsnoer voor het indelen van takenpakketten.

Zie ook: FlowPull ProductieDoorlooptijd en Lean Manufacturing Huis

Zoek op woorden en begrippen