• Lean Woordenboek

    Op deze webpagina kunt u zoeken op woorden en begrippen met betrekking tot Lean Manufacturing

Productiviteit

Productiviteit is een kengetal waarmee de verhouding tussen de inspanningen en resultaten inzichtelijk wordt gemaakt. Productiviteit wordt vaak per medewerker uitgedrukt. Dit komt neer op het aantal (goed) geproduceerde goederen per tijdseenheid.

Meer informatie:
Met de formule ‘het aantal goed geproduceerde producten / het aantal werknemers per tijdseenheid’ wordt de productiviteit op de werkvloer berekend.

Er is sprake van een verbetering in de productiviteit wanneer de verhouding tussen de resultaten en de inspanningen, bijvoorbeeld gewerkte uren, verbetert. Er zijn in totaal vijf mogelijkheden die zorgen voor een verbetering in de productiviteit.

In onderstaand voorbeeld wordt de productiviteit berekend met de volgende formule:

  • Productiviteit = Aantal goed geproduceerde goederen / Aantal werknemers per tijdseenheid

Productiviteit gaat omhoog (Productiviteit↑) wanneer:

  1. Aantal goed geproduceerde goederen↑ /aantal werknemers per tijdseenheid. Het aantal goed geproduceerde goederen stijgt maar het aantal werknemers dat deze producten maakt blijft gelijk.
  2. Aantal goed geproduceerde goederen↑↑ /aantal werknemers per tijdseenheid↑. Het aantal goede producten dat geproduceerd wordt stijgt sneller dan het aantal werknemers.
  3. Aantal goed geproduceerde goederen↑ /aantal werknemers per tijdseenheid↓. Het aantal goede producten dat gemaakt wordt stijgt en het aantal werknemers dat de producten maakt daalt.
  4. Aantal goed geproduceerde goederen /aantal werknemers per tijdseenheid↓. Er zijn minder mensen nodig om hetzelfde aantal goed geproduceerde goederen te maken.
  5. Aantal goed geproduceerde goederen↓ /aantal werknemers per tijdseenheid↓↓. Het aantal goed geproduceerde goederen daalt, maar het aantal werknemers dat de producten maakt daalt sneller.

Zie ook: DoorlooptijdDoorlooptijdefficiëntie

Zoek op woorden en begrippen