Consultancy

Het doel van de toepassing van Lean is: veel meer doen met veel minder inspanningen. Dit is de insteek van onze LeanENT Lego-workshop ‘De eerste stap naar Lean’ én van onze aanpak. Mensen bewegen tot resultaten is de kern van onze werkwijze.

Onze Lean-methodiek en aanpak is altijd gericht op:
1. Bewustwording van het verbeterpotentieel;
2. Actief betrekken en enthousiasmeren van medewerkers;
3. Het verhogen van de verbeter- en leersnelheid;
4. Verlaging van het onderhanden werk;
5. Verkorting van de doorlooptijd;
6. Verbetering van de productiviteit;
7. Meer orde, overzicht en transparantie in processen.

Resultaten die onze opdrachtgevers samen met ons bereiken, leren ons dat bij verkorting van doorlooptijden met 30 – 50%, wat een 1 op 1 relatie heeft met onderhanden werk verlaging, de productiviteit veelal toeneemt met 10 – 30%.

Deze resultaten zijn het gevolg van:

- Verbetering en intensivering van samenwerking tussen en binnen teams / afdelingen;
- Vergroting van de uniformiteit van werken;
- Verlaging van de (ervaren) werkdruk;
- Verbetering van kwaliteit op verschillende vlakken en meer ‘in 1x goed’;
- Het eenvoudiger kunnen sturen op resultaten.

Recente deelnemers

  • Fuji Seal
    "Het was weer ouderwets goed gisteren."
  • Gemeente Barneveld
    "De workshop leidde meteen tot heel enthousiaste reacties, niet in het minst bij mijzelf."
  • Gemeente Lelystad
    “Dat je in zo'n korte tijd zo'n resultaat kunt behalen, ongelooflijk!”