• Uw organisatie zelfstandig in staat om continu te verbeteren?

Orange Belt Opleiding

Deze opleiding duurt 1,5 dag en resulteert in het LeanENT Academy Orange Belt certificaat.

 

Orange Belt Opleiding

Wilt u graag zelf ervaren waarom velen zo enthousiast zijn over Lean? U bent op zoek naar inspiratie om een effectieve vertaling richting uw eigen organisatie te kunnen maken? Doe dan mee aan onze Orange Belt Opleiding. Een uniek drieluik waarin u zelf kunt zien, horen en voelen wat de essentie van Lean is. Met als laatste programmapunt de uitreiking van uw eigen Orange Belt Certificaat!

Lees meer

Wilt u graag zelf ervaren waarom velen zo enthousiast zijn over Lean? U bent op zoek naar inspiratie om een effectieve vertaling richting uw eigen organisatie te kunnen maken? Doe dan mee aan onze Orange Belt Opleiding. Een uniek drieluik waarin u zelf kunt zien, horen en voelen wat de essentie van Lean is. Met als laatste programmapunt de uitreiking van uw eigen Orange Belt Certificaat!

  • Lean zélf ervaren aan de hand van de LeanENT Lego Workshop: ‘De eerste stap naar Lean‘.
  • Basiskennis Lean over de belangrijktse principes, technieken en succesfactoren. 
  • Inspirerend bedrijfsbezoek. Een prachtig voorbeeld van Lean in de praktijk. 

De investering voor de Orange Belt opleiding bedraagt € 987,50 per persoon of € 2.500,- per module. 

Aanmelden of meer informatie aanvragen? 

Neem contact met ons op via info@leanent.nl of 055 - 538 55 70

Lees minder
Lean Management

Deze opleiding bestaat uit 3 modules van telkens 4 uur. Daarnaast is de tijdsinvestering ongeveer 4 uur per week.

Download de brochure.

Lean Management Opleiding

Deze opleiding is erop gericht om leidinggevenden op een pragmatische en enthousiaste manier kennis te laten maken met lean. Met als uitgangspunt het
ondersteunen en versnellen van primaire verbeterprocessen. De opleiding behandelt thema’s die specifiek gericht zijn op het effectief leidinggeven binnen een actief verbeterende lean-organisatie. Niet eenmalig, maar blijven(d) verbeteren! 

Onze zeer deskundige en ervaren professionals leiden de deelnemers naar:

Lees meer

Deze opleiding is erop gericht om leidinggevenden op een pragmatische en enthousiaste manier kennis te laten maken met lean. Met als uitgangspunt het
ondersteunen en versnellen van primaire verbeterprocessen. De opleiding behandelt thema’s die specifiek gericht zijn op het effectief leidinggeven binnen een actief verbeterende lean-organisatie. Niet eenmalig, maar blijven(d) verbeteren! 

Onze zeer deskundige en ervaren professionals leiden de deelnemers naar:

·         Kennis en begrip van (de impact van) lean principes
·         Versterking van het effectief leiden van een leane verbeterorganisatie
·         Verspreiding en borging van verbeterkennis
·         Verbeteringen bereiken dankzij scherpe focus op de juiste doelen

Deze leergang maakt onderdeel uit van de LeanENT Academy. Succesvolle afronding resulteert in het verkrijgen van het LeanENT certificaat. Na het behalen van het certificaat zijn de deelnemers in staat:

·         Medewerkers actief te ondersteunen in dagelijks verbeteren.
·         De lean ontwikkeling binnen hun organisatie effectief te beïnvloeden.
·         Een eenduidige, scherpe en aantrekkelijke basis voor alle toekomstige lean activiteiten te vormen.
·         Mensen te bewegen tot resultaten.
·         Op basis van de LeanENT-verbeterbord methodiek op een gestructureerde wijze dagstarts te begeleiden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Lees minder
Verbeterbord Workshop

De LeanENT Kata Workshop 

Download de folder.

Kata Workshop

Het doel van de Kata workshop is het aanleren van een effectief patroon van dagelijks verbeteren. Het is de meest krachtige manier om handen en voeten te geven aan ‘continu verbeteren’. Woorden als ‘implementeren’ en ‘borgen’ staan na deze workshop in een significant ander daglicht.

Deelnemers ervaren

Lees meer

Het doel van de Kata workshop is het aanleren van een effectief patroon van dagelijks verbeteren. Het is de meest krachtige manier om handen en voeten te geven aan ‘continu verbeteren’. Woorden als ‘implementeren’ en ‘borgen’ staan na deze workshop in een significant ander daglicht.

Deelnemers ervaren

Tijdens de workshop ervaren de deelnemers de kracht van verbeteren middels een vaste structuur. Laagdrempelig, pragmatisch, visueel en gefocust. Toyota Kata beschrijft twee routines die teams kunnen oefenen zodat ze nog beter worden in het bereiken van uitdagingen: de Verbeterkata en de Coachingskata.

•De Verbeterkata is een herhaalde routine om doelen en uitdagingen te bereiken, door stap voor stap middels een vaste structuur obstakels aan te vallen en steeds te leren van de experimenten die we uitvoeren.

•De Coachingskata is een patroon om medewerkers op ieder niveau de Verbeterkata aan te leren, hen te ondersteunen en te stimuleren bij het dagelijks verbeteren. Zo leert u het maximale uit uw teams te halen.

Verbeteren als gewoonte

Het aanleren van nieuwe patronen vergt structurele oefening. Hoe meer vaardigheid en vertrouwen ontstaat in het nieuwe patroon, hoe meer gehandeld wordt volgens deze nieuwe routine. Met de Kata-routine ontwikkelen teams een steeds grotere effectiviteit in het stap voor stap najagen van eerst onmogelijk geachte uitdagingen. Door deze denk- en handelwijze een vast onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden wordt continu verbeteren steeds meer een gewoonte.

Kenmerken van Kata

• Dagelijks verbeteren wordt een routine en daarmee gewoonte
• Één obstakel tegelijk i.p.v. lange actielijsten
• Uitvoeren van experimenten om de huidige kennisgrens op te rekken
• Geen grote plannen, maar concrete kleine  stappen die we vandaag kunnen zetten
• Snel verbeteren is snel leren door morgen te kijken of onze verwachtingen zijn uitgekomen
• Alles gefocust op één ambitieuze, richtinggevende uitdaging

LeanENT organiseert de Kata workshop ook in een open inschrijvingsvorm.

Deelname aan deze workshop bedraagt € 295,- per deelnemer. Kijk in onze agenda voor de eerst volgende mogelijkheid.

Als u zich in wil schrijven neem dan contact met ons op.

Lees minder
Green Belt Opleiding

De opleiding bestaat uit 6 modules van telkens 4 uur. Daarnaast is de tijdsinvestering ongeveer 4 uur per week.

Download de brochure.

Green Belt Opleiding Lean

De LeanENT Green Belt opleiding Lean is een op maat verzorgde opleiding. Deze opleiding bieden wij op verschillende manieren aan: als interne opleiding, waarbij zes tot acht deelnemers vanuit één organisatie worden opgeleid of in een gemixte groep met deelnemers uit verschillende organisaties.

In beide gevallen leiden we deelnemers op tot interne lean begeleiders. Op basis van de LeanENT-aanpak worden zij in korte tijd klaargestoomd om samen met collega’s werkprocessen binnen uw organisatie zelfstandig te verbeteren.

Lees meer

De LeanENT Green Belt opleiding Lean is een op maat verzorgde opleiding. Deze opleiding bieden wij op verschillende manieren aan: als interne opleiding, waarbij zes tot acht deelnemers vanuit één organisatie worden opgeleid of in een gemixte groep met deelnemers uit verschillende organisaties.

In beide gevallen leiden we deelnemers op tot interne lean begeleiders. Op basis van de LeanENT-aanpak worden zij in korte tijd klaargestoomd om samen met collega’s werkprocessen binnen uw organisatie zelfstandig te verbeteren.

De opleiding is enerzijds gericht op het verbreden van de (basis)kennis over lean en het denken in processen. Anderzijds ligt de focus op het leren begeleiden van verbetertrajecten met als primair doel: mensen bewegen tot resultaten.  De insteek van de opleiding is praktisch van aard: leren, ervaren en doen. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan praktijkcases vanuit uw organisatie. Middels intervisie worden de deelnemers uitgedaagd sneller, effectiever en duurzamer te blijven ontwikkelen, waardoor de verbeterkennis binnen de organisatie gedeeld en geborgd wordt.

De LeanENT Green Belt opleiding Lean omvat zes modules van elke vier uur. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, de gewenste leerdoelen en diepgang bepalen we samen het optimale programma.

De kosten bedragen € 2.500,- per deelnemer.

Succesvolle afronding resulteert in het verkrijgen van het LeanENT Academy Certificaat.

De deelnemers zijn na afronding van de leergang in staat:

  • Zelfstandig verbeterteams te begeleiden
  • Doorlooptijden te verkorten met 50-80%
  • Productiviteitsstijgingen te realiseren van 10-30%
  • Mensen te bewegen tot resultaten.

Op verzoek coacht LeanENT deelnemers na het behalen van het certificaat.

De data van de groep startende in januari 2018 steeds van 9.00 - 13.00 uur: = vol

Module 1: Dinsdag 30 januari
Module 2: Dinsdag 13 februari
Module 3: Dinsdag 6 maart
Module 4: Dinsdag 20 maart
Module 5: Dinsdag 10 april
Module 6: Dinsdag 15 mei

Presentatie / Certificaatuitreiking: Dinsdag 17 juli 09:00-11:00

--------------------------------------------------------------

De data van de groep startende in maart 2018 steeds van 13:00-17:00

Module 1: Donderdag 22 maart
Module 2: Woensdag 4 april
Module 3: Donderdag 19 april
Module 4: Donderdag 17 mei
Module 5: Woensdag 30 mei
Module 6: Donderdag 14 juni

Presentatie / Certificaatuitreiking: Donderdag 6 september 13:00-15:00

--------------------------------------------------------------

De data van de groep startende in mei 2018 

Module 1: Maandagmiddag 14 mei 13.00-17.00 uur
Module 2: Dinsdagochtend 29 mei 09.00-13.00 uur
Module 3: Maandagmiddag 11 juni 13.00-17.00 uur
Module 4: Dinsdagochtend 27 juni 09.00-13.00 uur
Module 5: Dinsdagochtend 10 juli 09.00-13.00 uur
Module 6: Dinsdagochtend 21 augustus 09.00-13.00 uur

Presentatie / Certificaatuitreiking: maadag 1 oktober 15:00-17:00

--------------------------------------------------------------

De data van de groep startende in september 2018 steeds van 13:00-17:00

Module 1: woensdagochtend 5 september
Module 2: woensdagochtend 19 september
Module 3: woensdagochtend 3 oktober
Module 4: woensdagochtend 17 oktober
Module 5: woensdagochtend 31 oktober
Module 6: woensdagochtend 14 november

Presentatie / Certificaatuitreiking: woensdag 30 januari 2018

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Lees minder
Black Belt Opleiding

​De opleiding bestaat uit 5 modules van telkens 2 dagen. Daarnaast is de tijdsinvestering ongeveer 8 uur per week.

Download de brochure.

Black Belt Opleiding Lean

In nauwe samenwerking tussen LeanENT, Craft Lean Management en de Liker Lean Academy is de Lean Black Belt training ontwikkeld.

Lees meer

In nauwe samenwerking tussen LeanENT, Craft Lean Management en de Liker Lean Academy is de Lean Black Belt training ontwikkeld.

Om lean te leren moet je lean doen! Binnen de training krijgt elke deelnemer de opdracht om drie verbeteracties op te zetten en uit te voeren. Door deze combinatie van theorie en praktijk krijgen deelnemers direct feedback en zijn ze in staat daarna zelfstandig procesverbeteringen op te pakken en aan te sturen. U past het direct toe binnen de eigen bedrijfsprocessen waardoor u realisatie bereikt in uw eigen werkomgeving! Daadwerkelijk zelf de vertaalslag maken naar uw organisatie. Dat is de unieke formule van deze training.

Deze training, die wij voor groepen tot 18 deelnemers vanuit verschillende organisaties en branches verzorgen, bestaat uit vijf modules van telkens twee dagen. Ten opzichte van de Green Belt Opleiding Lean kenmerkt deze opleiding zich niet alleen door de grotere diepgang, maar tevens door de uitvoeriger behandeling van specifieke lean-elementen en -methoden (zoals visueel management) en de aspecten van (lange termijn) lean-organisatieontwikkeling. Daarnaast stelt deze gemixte groep van deelnemers uit verschillende organisaties de deelnemers in staat maximaal van elkaar te leren.

Met als gevolg: gepassioneerde en enthousiaste Lean begeleiders, heel veel mensen in beweging en een veelvoud aan praktische, succesvolle toepassingen in tal van processen! Lees bijvoorbeeld deze reactie van een deelnemer de dag ná zijn certificaatuitreiking:

''Geweldig! We hebben gisteren allebei een superdag gehad. Een echte delighter! Ik bedank je nog een keer voor alles wat je mij/ons hebt geleerd en hebt laten beleven. We zouden de opleiding zo weer over doen.''

Succesvolle afronding van deze opleiding leidt tot het Black Belt Certificaat.

Data training groep 16:

Module 1: 4 en 5 oktober 2018
Module 2: 1 en 2 november 2018
Module 3: 6 en 7 december 2018
Module 4: 24 en 25 januari 2019
Module 5: 14 en 15 maart 2019

Data training groep 15: 

Module 1: 1 en 2 februari 2018
Module 2: 15 en 16 maart 2018
Module 3: 19 en 20 april 2018
Module 4: 24 en 25 mei 2018
Module 5: 28 en 29 jun 2018

De kosten per deelnemer zijn € 6.250,-.

Wilt u meer weten, of wilt u zich inschrijven, neem dan contact met ons op.

Lees minder