• Lean Woordenboek

    Op deze webpagina kunt u zoeken op woorden en begrippen met betrekking tot Lean Manufacturing

Lean Enterprise

Organisaties binnen de gehele waardeketen werken samen om maximale waarde te leveren aan de klant door gezamenlijk verspillingen te elimineren. Hierbij worden over de gehele linie lean-concepten toegepast.

(Bron: "Assessing changes towards lean production", Karlsson en Åhlström, International Journal of Operations

& Production Management, Vol. 16, No. 2 (1996), pp. 24-41.)

Zie ook: LeanLean Thinking en Lean Manufacturing

Zoek op woorden en begrippen