• Lean Woordenboek

    Op deze webpagina kunt u zoeken op woorden en begrippen met betrekking tot Lean Manufacturing

Downtime

Productietijd die verloren gaat door geplande en ongeplande stilstand van machines. 

Meer informatie:

Onder geplande stilstand vallen activiteiten zoals omstellingen en gepland onderhoud.

Onder ongeplande stilstand vallen uitval van machines, machineaanpassingen tijdens productie, het ontbreken van materiaal en bijvoorbeeld het ontbreken van een operator.

Zoek op woorden en begrippen