• Lean Woordenboek

    Op deze webpagina kunt u zoeken op woorden en begrippen met betrekking tot Lean Manufacturing

5 S

Een methode die gebruikt wordt om een gestandaardiseerde, ordelijke en nette werkomgeving en -methode te creëren. De 5 S’en staan voor: Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Systematisch verbeteren.

Meer informatie:
Een opgeruimde omgeving geeft meer rust en legt verbeterpotentieel bloot: dit is een goed vertrekpunt waaruit constante verbetering plaats kan vinden.

5 S’en refereren aan vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde "schoonmaak" beschrijven. Al deze woorden beginnen met een ‘S’ (vandaar ook de naam 5S):

Seiri (整理);
Seiton (整頓);
Seiso (清掃);
Seiketsu (清潔);
Shitsuke (躾).

In het Nederlands worden deze begrippen vertaald naar:  

Scheiden;
Schikken;
Schoonmaken;
Standaardiseren;
Systematisch verbeteren.

De 5S methode bestaat uit het doen/nemen van de volgende stappen:

Scheiden: Wat heb je echt nodig en wat kan weg?;
Schikken: Geef alles een plaats en zorg dat alles op zijn plaats blijft;
Schoonmaken: Maak machines en omgeving schoon en zorg er voor dat alles schoon blijft;
Standaardiseren: Standaardiseren heeft betrekking op het maken van afspraken, regels en voorschriften om de werkplek ordelijk te houden;
Systematisch verbeteren: De voorgaande vier stappen worden weer doorlopen om de werkomgeving en -methodes te blijven verbeteren. Het systematisch verbeteren moet door iedereen binnen de organisatie gestimuleerd worden.

Zoek op woorden en begrippen